Klachtenregeling & Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, bespreek dit dan met uw advocaat. Komt u daar niet samen uit, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. In onderstaand document treft u onze klachtenprocedure aan. 

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Bolwerk Advocatuur van toepassing. Deze kunt u openen via onderstaande link.