Advocatenfirma in Zwolle met brede expertise

Bolwerk Advocatuur is uw advocaat in Zwolle e.o.. Wij staan u ter zijde op een keur aan juridische terreinen.

Juridische kwesties kunnen zich onverwachts voordoen op de meest uiteenlopende terreinen: op uw werk, in conflict met de buren of zelfs in uw thuissituatie of familiaire kring. U kunt zich overvallen en geïntimideerd voelen door instanties die u om de oren slaan met ingewikkelde juridische termen en dreigementen. 

Bolwerk Advocatuur is uw advocaat in Zwolle. Wij staan u ter zijde bij uiteenlopende geschillen. Hieronder lichten wij enkele voorbeelden uit.

Sociaal Zekerheidsrecht

Heeft u een geschil met de instantie waarbij u een uitkering aanvraagt of waarvan u een uitkering ontvangt, dus op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht of de sociale zekerheid? Ook dan kunt u bij ons terecht. Onze advocaat sociaal zekerheidsrecht in Zwolle kan putten uit een brede expertise en jarenlange ervaring bij geschillen op het gebied van uitkeringen van zowel het UWV, de gemeente of de SVB. Het kan gaan om sancties welke volgens u niet terecht zijn of bijvoorbeeld een geschil met betrekking tot de hoogte of duur van een uitkering. Het gaat hierbij o.a. om uitkeringen van het UWV, (WW, WAO, WIA, WAJONG), de gemeente (bijstand, participatiewet,WMO) of een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld AOW.Dit is het terrein van de sociale zekerheid, d.w.z. sociaal zekerheidsrecht. Heeft u dus een probleem bij de gemeente of het UWV met uw uitkering of bijstandsuitkering, dus op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht dan kan onze advocaat sociaal zekerheidsrecht u bij staan. Zoekt u een advocaat sociaal zekernheidsrecht in Zwolle of Kampen, Hasselt, Heino, Raalte of Hattem, dan bent u bij Bolwerk Advocatuur op het juiste adres. Ook doen wij zaken tegen het CIZ mbt PGB (Persoons Gebonden Budget) op het terrein van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO-zaken tegen de gemeente.

Arbeidsrecht


Zowel werknemers als werkgevers kunnen terechtkomen in een situatie waarbij een gang naar de rechter onvermijdelijk is zoals bij ontslag. Vaak lukt het om deze geschillen onderling te schikken, dan heeft u een arbeidsrecht advocaat nodig, soms komt het erop aan om uw zaak toegewijd en voortvarend te bepleiten. U heeft ook dan een advocaat arbeidsrecht nodig. Onze expertise op het gebied van arbeidsrecht is zeer groot. Talloze zaken hebben wij in het voordeel van onze cliënten afgerond door de expertise en ervaring van onze advocaat arbeidsrecht. Heeft u dus een arbeidsrechtadvocaat nodig dan kunnen wij u bij staan. Vraag dus bij ontslag of problemen op het terrein van het arbeidsrecht naar onze advocaat arbeidsrecht in Zwolle. Bent u dus op zoek naar een advocaat arbeidsrecht Zwolle of  Kampen, Hattem, Wapenveld, Heerde, Heino, Raalte en Hasselt of Zwartsluis,dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Familierecht


Echtscheidingen, erfenissen: kwesties binnen gezin of familie, waaronder jeudgdrecht ,ondertoezichtstelling (OTS en uithuisplaatsing (UHP) zijn vaak pijnlijk en emotioneel aangrijpend. Bolwerk Advocatuur in Zwolle, Kampen, Hattem, Wapenveld, Heerde, Heino, Raalte en Hasselt of Zwartsluis,laat zich voorstaan op zijn toegwijde en persoonlijke aanpak. Met tact maar ook voortvarend gaan wij samen met u aan de slag om deze kwesties voor u bevredigend de wereld uit te helpen. Ook doen wij zaken op het terrein van het jeugdrecht namelijk ondertoezichtstellingen (OTS) uithuisplaatsingen (UHP). 

Huurrecht

Op zoek naar een advocaat huurrecht in Zwolle, Kampen, Hattem, Wapenveld, Heerde, Heino, Raalte en Hasselt of Zwartsluis,? Een geschil met uw (ver) huurder, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres voor een advocaat huurrecht. Ook bij een geschil rondom de aan- of verkoop van een woning, staan wij u bij. Zowel geschillen bij huur als koop en verkoop van een woning of als sprake is van gebreken of derving huurgenot, beschikken wij over specifieke expertise en ervaring als advocaat huurrecht. Het is onze insteek om met uw belang voorop tot een oplossing te komen. Schikken wanneer wenselijk en een procedure wanneer noodzakelijk. Wij hebben veel kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht. Dus voor alle zaken op het terrein van het huurrecht kunt u bij ons terecht. Indien u dus een geschil heeft op het terrein van het huurrecht kan onze advocaat huurrecht u bijstaan. Bolwerk Advocatuur de huurrecht advocaat in Zwolle.

Schulden en Bewindvoering

Vanaf mei 2018, werken wij nauw samen met IJsselland Bewind & Budget. IJsselland treedt op als bewindvoerder beschermingsbewind en biedt ook ondersteuning en advies, wanneer er sprake is van een geschil met uw bewindvoerder of wanneer Schuldhulpverlening in uw geval niet op gang komt of stagneert. Bolwerk Advocatuur heeft in de afgelopen jaren meerdere clienten met een geschil met de bewindvoerder, succesvol bijgestaan. Met de samenwerking met IJsselland Bewind & Budget, is het mogelijk om u met nog meer expertise bij te staan.